បិ ទ ខ្ទ ប់ឡើងវិញ នៅផ្នែ កខ្លះ ក្នុ ងស ង្កាត់ ចោមចៅទី២ និងសង្កាត់ចោ ម ចៅទី៣

បិ ទ ខ្ទ ប់ឡើងវិញ នៅផ្នែ កខ្លះ ក្នុ ងស ង្កាត់ ចោមចៅទី២ និងសង្កាត់ចោ ម ចៅទី៣

(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនានេះ បានសម្រេច កំណត់ផ្នែកខ្លះ នៃភូ មិចោ មចៅ៣ នៃសង្កាត់ចោមចៅទី២ និង ផ្នែក ខ្លះនៃភូមិ ត្រពាំ ងពោធិ៍ ផ្នែកខ្លះនៃភូមិព្រៃព្រីងខា ងជើង២ និងផ្នែកខ្លះនៃ ភូមិ ជម្ពូវ័ន២ នៃសង្កា ត់ចោ មចៅទី២ ខណ្ឌពោ ធិ៍សែនជ័យ ជាតំបន់លឿងទុំ ដម្បីទប់ស្កា ត់ កា រឆ្ល ង រា ល ដា ល ជំ ងឺ កូវី ដ១៩។

ការសម្រេ ចនេះ តម្រូវឲ្យ បិ ទ ខ្ទ ប់តំ បន់លឿង ទុំនោះ ដោ យសា រតែ ផ្ទុះកា រឆ្លង រាល ដា ល ជំ ងឺកូ វី ដ១៩ នៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរ ហ្គ្រេន ធ្វីន អ តីតរោ ងចក្ររោងចក្រកាត់ដេរ QMI នៅសង្កាត់ ចោមចៅទី៣ ខណ្ឌពោ ធិ៍សែនជ័យ រាជធា នីភ្នំពេញ។ ក្នុងការ ធ្វើតេស្ត លើក ម្មករកាត់ដេរជាង ៤០០០នាក់ កាលពី ថ្ងៃទី៤-៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នៅរោងចក្រកាត់ដេរ QMI រកឃើ ញអ្នក ឆ្ល ងកូ វីដ ២៩៦នាក់។
ការបិ ទ ខ្ទប់នៅតំបន់លឿងទុំ ដែ លទើ បកំណត់ថ្មីនេះ មានរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ គិតចាប់ពីម៉ោងសូន្យ នាថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។

ដោយឡែក នៅតំបន់ជុំវិញរោងចក្រកាត់ដេរ QMI ដែលស្ថិតនៅតំបន់មុខវិទ្យាល័យជម្ពូវ័ន តាមផ្លូវជាតិលេខ៤ ជិតរង្វង់មូលចោមចៅ បានធ្វើឡើងដាក់របាំង បិ ទខ្ទ ប់ ចាប់តាំងពីល្ងាចថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *