ពលរដ្ឋស្ទើរ១ប្រទេស ប្រតិកម្ម​​ ខ្លាំ ង លើសំដីវៀតណាមម្នាក់ដូចយកមេឃទ្រាប់អង្គុយ(មានវីដេអូ)

ពលរដ្ឋស្ទើរ១ប្រទេស ប្រតិ កម្ មខ្លាំ ង លើសំដីវៀតណាមម្នាក់ដូចយកមេឃទ្រាប់អង្គុយ

ក្រោយលេចចេញវីដេអូសម្ភាសន៍ រវាងអ្នក កាសែ តនិងកូនវៀ តណាមមក ធ្វើ អោយ មហាជ នសឹងតែអស់ទ្រាំដោយសារសម្ដីឡូយពេករបស់កូនវៀតណាមរូបនេះ។

អ្វីដែមហាជនខឹ ង ខ្លាំ ង នោះ កូនវៀតណាមថាខ្លួនជាជំនាន់ក្រោយ ម្ដាយគេជាជំនាន់មុន រស់នៅ៣ជំនាន់ហើយបែជាសាព័ត៌មានខ្មែរថាពួកគេនៅខុសច្បាប់ទៅវិញ។

កូនវៀតណាមរូបនេះបន្តថា ចង់អោយពួកគេឡើងគោកគឺឡើងបានប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ទុកពេលអោយ១ ឆ្នាំទៅ២ឆ្នាំយ៉ាងតិច។

ចំពោះការប្រតិកម្មរបស់សាធារណៈជនវិញសូមទស្សនាកម្រង Comments ដូចខាងក្រោម

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *