ចុមលាក់ គ្រឿ .ង ញៀ .ន .ក្នុងឡេ ! សមត្ថកិច្ច ឃា. ត់ ខ្លួនបុរស ម្នាក់ភ្លាម ៗនៅ ចំណុ ចស្ដុបចេ នឡា(មានវីដេអូ)

ចុមលា ក់ គ្រឿ ង ញៀ នក្នុងឡេ ! សមត្ថកិច្ច ឃា ត់ ខ្លួនបុរស ម្នាក់ភ្លាម ៗនៅ ចំណុ ច ស្ដុបចេ នឡា(មានវីដេអូ)

ភ្នំពេញ៖ស មត្ថ កិច្ច មន្ទី រប្រ ឆាំ ង គ្រឿ ង.ញៀ ន នៃអគ្គស្នងការដ្ឋា ននគរបាល ក១ បចេនឡា បា ន ធ្វើ កា រឃា .ត់ ខ្លួនបុរសម្នាក់ ដែល ជាអ្នកដឹកឡេ តាមអនឡា ញ ប ង្កប់ គ្រឿង.ញៀ .ន .ក្នុងកំប៉ុងឡេ ត្រង់ចំ ណុច ស្ដុ ស្ថិតតា មបណ្ដោយ​ ផ្លូ វម៉ៅសេទុង សង្កាត់ទួល ស្វាយ ព្រៃ ខណ្ឌ បឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃនេះតែម្ដង គឺថ្ងៃ ទី ០៤ ខែ ០៨ ឆ្នាំ ២០២១ ។