ប្រពៃណាស់! ចា ក់ វ៉ា ក់ សាំង ដូ ស ទី៣ហើយ មនុស្សមួយក្រុមនេះអាចឈ ប់ស ម្រាកដោ យមានប្រាក់ឈ្នួល

ប្រពៃណាស់! ចា ក់ វ៉ា ក់ សាំង ដូ ស ទី៣ហើយ មនុស្សមួយក្រុមនេះអាចឈ ប់ស ម្រាកដោ យមានប្រាក់ឈ្នួល

រាជធានីភ្នំពេញ÷ យោងតាម សេចក្តី ជូនដំណឹង និងផ្អែកតាមអនុសាសន៍ ដ៏ខ្ពង់ ខ្ពស់ របស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋ មន្ត្រីនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានចក្ខុ វិស័ យច្បា ស់ លាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ កូវីដ-១៩ ក៏ដូចជារក្សាបាននូវស្ថិរ ភា ពខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម និងសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិត នៅ តាមរោងចក សហគ្រាស ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១តទៅ កងយោ ធពល ខេមរភូមិន្ទនឹងរៀបចំយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង ដូសជំ រុញកូវីដ-១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងបងប្អូនកម្មករនិយោជិត ដោយឥតគិតថ្លៃ។

ដើម្បីចូលរួមក្នុងយុ ទ្ធនាកា រដែលជាផលប្រ យោជន៍របស់ម្ចាស់ ឬនាយករោងចក្រ សហគ្រាស នេះ ក្រសួងស្នើម្ចាស់ ឬនាយក រោងចក្រ សហគ្រាស អនុញ្ញាតឱ្យកម្មករនិយោជិតឈប់ស ម្រាក ១ថ្ងៃ ដោយមានប្រាក់ឈ្នួល នៅថ្ងៃដែលកម្មករនិយោ ជិត ត្រូ វចា ក់វ៉ាក់ សាំ ងដូសជំរុញ។

ដូចបាន ជម្រា បជូន ខាងលើនេះ សូមសា ធារ ណជនទាំងអស់មេ ត្តាជ្រា បជាព័ត៌មាន៕

ចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអា នលម្អិ តតែមា នភ្ជាប់ជូននៅផ្នែកខាងក្រោមនេះ÷