ញាក់សាច់! គ្រាន់តែថ្ងៃការពាក់មាសជាង៦០គីឡូឡើងចង់ បា ក់ ក ស្រាប់តែ…(មានវីដេអូ)

ចិន៖ កាលពីថ្ងៃទី៣០ ចុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅ មានពិធីរៀបអាពា ហ៍ពិពា ហ៍មួយ នៅឯ ខេត្តហ៊ូប៊ី ប្រទេសចិន បានបង្កឲ្យមា នការ ចា ប់អារម្មណ៍ និងល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំង ដោ យ សារ តែកូ នក្រមុំ ពាក់ នូវ គ្រឿ ង អលង្ការ៦០គីឡូក្រាម ដែលជា ខ្សែ ក មា សដ៏ធំ។ នេះបើយោងប្រភពសារព័ត៌មាន Worldofbuzz ចុះផ្សាយកា លពីថ្ងៃពុ ធម្សិល មិញ។

តួយ៉ាង ខ្សែក មា ស នេះ ជាកា ដូក្នុងថ្ងៃ រៀប អាពាហ៍ពិ ពាហ៍ផ្ទាល់ ដែលកូនកំលោះជូនទៅ កា ន់ កូនក្រមុំ និងរាល់កងនីមួ យៗ ដែ លច្នៃ ជាខ្សែក មា នទ ម្ងន់ ដល់ទៅ១គីឡូក្រាមឯណោះ។ បន្ថែមពីនេះទៀត មានកងដៃមាសចំនួន៤ ដែល បាន មកពីឪពុ កម្ដាយខា ងកូនកំ លោះ ហើយ ទ ម្ងន់ គ្រឿ ងអ លង្កា រទាំងអស់ បានធ្វើ ឲ្យ កូនក្រមុំ ពិ បា កក្នុ ងការដើរ ជាមួ យនឹ ងរ៉ូប ពណ៌ សដ៏វែង និងដៃ ម្ខា ងត្រូ វកា ន់បា ច់ផ្កា ផងដែរ។

យ៉ាងណា មិ ញ វាជាជំ នឿ ក្នុងស្រុ កថា មាសគឺជានិមិត្តរូបនៃ សំណា ងល្អ ឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ និង អា ចកា រពារពី វិញ្ញាណអាក្រ ក់ ឬសំ ណា ងមិន ល្អផងដែរ៕
ប្រភព: Worldofbuzz