អធិរាជមហាសាច់ញ័រសាច់ ផ្ដាំទៅ ពូម៉ៅ ថា កុំយំអញ្ចឹងខ្មាស់គេ មិនខ្វះទេស្រីល្អៗ (មានវីដេអូ)

អធិរាជមហាសាច់ ផ្ដាំទៅ ពូម៉ៅ ថា កុំយំអញ្ចឹងខ្មាស់គេ មិនខ្វះទេស្រីល្អៗ (មានវីដេអូ)
ក្រោយពូម៉ៅLiveយំយែកឃើញថាមានមនុស្សមិនតិចទេឈឺឆ្អាលព្រមទាំង អ្នកខ្លះសើចចំអកដោយសារតែខ្លួនជាមនុស្សប្រុសបែជាបង្ហាញភាញទន់ជ្រាយអោយគេឯងបានដឹង ដោយយំចង់ត្រូវគ្នាជាមួយប្រពន្ធគឺលោកស្រីទ្រី ដាណា ដោយឡែកកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនក្រោយពូម៉ៅLive លោកស្រីបានLiveតបដែរថា បើចង់ត្រូវគ្នាត្រូវលះបង់ចរឹតមួយចំនួនចេញ ព្រោះលោកស្រីជាអ្នករកស៊ី មិនមែនអ្នកផឹកស៊ីទេ ហើយលោកស្រីក៏មិនចូលចិត្តមនុស្សផឹកស៊ីដែរ។
ថ្ងៃនេះ ស្រាប់តែអធិរាជមហាសាច់ ញ័រសាច់ទទ្រើតចេញនិយាយរឿងពូម៉ៅ ថាជាមនុស្សប្រុស
សូមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាកុំយំអញ្ចឹងខ្មាស់គេ មិនខ្វះទេស្រីល្អៗ (មានវីដេអូ)