សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា ក្នុងចំណោមអ្ន ក ស្លា ប់ ម្សិលមិញ១២នាក់ គឺមាន៨នាក់ ដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង

សម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថា ក្នុងចំណោមអ្ន ក ស្លា ប់ ម្សិលមិញ១២នាក់ គឺមាន៨នាក់ ដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង

ភ្នំពេញ៖ នៅក្នុង សារស ម្លេងពិសេ សនៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃ ប្រ ទេសកម្ពុជា បានលើក ឡើងថា ក្រោ យពីពិ ធីបុណ្យ ភ្ជុំបិណ្ឌចំនួនអ្នកស្លាប់ និងចំ នួនអ្នក ឆ្លង បានថយចុះ។ សម្តេចបា នបញ្ជា ក់បន្ថែមថា ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ចំនួន ១២នាក់ នៅថ្ងៃម្សិលមិញ គឺមាន ៨នាក់ ដែលមិនបា នចា ក់វ៉ាក់សាំង។

ជាមួយគ្នានេះ សម្តេចតេជោ ក៏សូ មអំពា វនាវឱ្យព លរដ្ឋទៅទទួ លការចាក់វ៉ា ក់សាំង ខណៈដែលការចាក់ដូសទី៣ កំពុងតែធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញ ហើយនឹងបន្តទៅតាមបណ្តារខេត្តតាមតំបន់ដែលមានគម្លាត ពីការចាក់ដូ សទី២។ ព្រោះវ៉ាក់សាំង គឺជាគ្រឹះការ ពារអាយុជី វិតរបស់យើ ងគ្រប់គ្នា ។សម្តេចតេជោ លើកឡើងទៀតថា បើទោះជាការឆ្លង និង ស្លា ប់ ថយចុះ តែការកា រពា រជំងឺកូវីដ១៩ នៅតែបន្ត និងមិនត្រូវពឹងផ្អែកលើវ៉ាក់ សាំងទាំងស្រុងនោះទេ ដោយត្រូវប្រកា ន់ខ្ជាប់នូវវិធានការ បីកុំ បីការពារ ឱ្យបានជា ប់ជានិច្ច៕