ខ្លា ច ហើយ! មុនកែសម្រស់គិតអោយច្បាស់ ប្រ យ័ ត្ន ផុ ង ខ្លួនដូចកញ្ញាBee Yobo ដោយសារតែ…..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្លា ច ហើយ! មុនកែសម្រស់គិតអោយច្បាស់ ប្រ យ័ ត្ន ផុ ង ខ្លួនដូចកញ្ញាBee Yobo ដោយសារតែ….. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នាសម័យបច្ចុប្បន្នភាពស្រស់ស្អាតសម្រាប់មនុស្សស្រីគឺសំខាន់ណាស់ពិសេសនៅកម្ពុជាយើងតែម្ដង យើងឃើញថា អត្រាកែសម្រស់មានច្រើន ថែមទាំងមានច្រើនវិធីផងដែរ បើសិនអ្នករើសយកវិធីណាមួយដែលខុសគឺមិនអាចស្ដារមកវិញបាននោះទេ ដោយឡែកកញ្ញា Bee Yobo ជាគំរូរស្រាប់ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កញ្ញា Bee Yobo ដែ លលោ …

Read More

ខ្លា ច ហើយ! មុនកែសម្រស់គិតអោយច្បាស់ ប្រ យ័ ត្ន ផុ ង ខ្លួនដូចកញ្ញាBee Yobo ដោយសារតែ…..(មានវីដេអូ)

ខ្លា ច ហើយ! មុនកែសម្រស់គិតអោយច្បាស់ ប្រ យ័ ត្ន ផុ ង ខ្លួនដូចកញ្ញាBee Yobo ដោយសារតែ….. នាសម័យបច្ចុប្បន្នភាពស្រស់ស្អាតសម្រាប់មនុស្សស្រីគឺសំខាន់ណាស់ពិសេសនៅកម្ពុជាយើងតែម្ដង យើងឃើញថា អត្រាកែសម្រស់មានច្រើន ថែមទាំងមានច្រើនវិធីផងដែរ បើសិនអ្នករើសយកវិធីណាមួយដែលខុសគឺមិនអាចស្ដារមកវិញបាននោះទេ ដោយឡែកកញ្ញា Bee Yobo ជាគំរូរស្រាប់ ។ កញ្ញា Bee Yobo ដែ លលោ កអ្នកស្គា ល់ថាជានា រីវ័ …

Read More

មានដែលឆ្ងល់អត់ប្រជ្រុយលើប្រដាប់ ភេ.ទ មានន័យថាម៉េច?

មានដែលឆ្ងល់អត់ប្រជ្រុយលើប្រដាប់ ភេ.ទ មានន័យថាម៉េច? កាលពីក្មេង អ្នក មាន ធ្លាប់ លឺ ចាស់ ៗ និយាយ ថា យ៉ាង ម៉េច ពី ប្រជ្រុយ នៅ លើ ខ្លួន ដែរ អត់?ប្រជ្រុយ ដែល ដុះ នៅ កន្លែង នីមួយ ៗ លើ ខ្លួន យើង …

Read More

ញ៉ាំតែ២មុខនេះ ខ្លាំ ង ដូចដំរីចុះប្រេង មិនបាច់ប្រើ .ថ្នាំ. ផ្ដេសផ្ដាសទេ

ញ៉ាំ តែ២មុ ខនេះ ខ្លាំ ង ដូចដំ រីចុះប្រេ ង មិនបាច់ប្រើ .ថ្នាំ. ផ្ដេសផ្ដាសទេ ថ្នាំ .បំប៉នស ម្រាប់ប៉ូវសុខ ភាព .ផ្លូ វ .ភេ .ទ .បុរ សកំពុ ងតែ រីក លូត លា ស់ ខ្លាំ .ង នៅ លើទី …

Read More

នៅជាមួយគ្នា យូរមា នដឹងអត់ ថាពេ លណា ដែលស្ត្រីច ង់ រួ . ម ភេ .ទ បំ ផុ ត នោះ?

នៅជាមួយគ្នា យូរមា នដឹងអត់ ថាពេ លណា ដែលស្ត្រីច ង់ រួ . ម ភេ .ទ បំ ផុ ត នោះ? ខណៈពេ លដែល មានពេល វេលាច្រើនដែល ស្ត្រី ចូ លចិ ត្ត ចៀ ស វាងភាពស្និ ទ្ធស្នា ល ជា …

Read More

កេះមិនឡើ ង សោះ មកពីអ្វី? តោះសាកធ្វើរឿងនេះមើល

កេះមិនឡើ ង សោះ មកពីអ្វី? តោះសាករឿងនេះ បច្ចុប្បន្នមនុស្សប្រុស មានបញ្ហាជាចម្បងចំពោះការមិនឡើងរឹ ង របស់ លិ .ង្គ ឬ លិ .ង្គ ងា .ប់ គឺជា ប ញ្ហា ប្រ ឈ ម ដ៏ ធំមួ យ សម្រា ប់បុរស ជាច្រើន នាពេល បច្ចុ …

Read More

នៅនឹកEX? ៣ វិធីបំភ្លេចប្រុ ស ក្ប ត់ ប្រើ ហើយ ស្រលាញ់ ខ្លួន ឯ ងឡើ ងវិញ

នៅនឹកEX? ៣ វិធីបំភ្លេចប្រុ ស ក្ប ត់ ប្រើ ហើយ ស្រលាញ់ ខ្លួន ឯ ងឡើ ងវិញ ស្នេហា រវាងម នុស្សប្រុ សនិងមនុស្ស ស្រីអាចនិយាយបានថា ផ្អែមល្ហែ ម ជាង ទឹ កឃ្មុំនៅ ពេលដែល ពួកគេ ទាំងនោះ កំ ពុង តែ មាន …

Read More

រាជនីស្បែក ស Be-Max The Spa ស្ប៉ាស្បែកលេខ១នៅជប៉ុននាំចូលផ្ដាច់មុខដោយ កញ្ញា Beeyobo កំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង

តើលោកអ្នកមានបញ្ហាខ្មៅ ខ្លាំ ង ពិបាកដោះស្រាយមែនទេ? ជាការពិតណាស់ ភាពស្រស់ស្អាតជាបញ្ហាចម្បងបំផុតសម្រាប់មិត្តយុវវ័យជាពិសេស មិត្តនារីយើងតែម្ដង កាលដែលយើងមានមុខមា ត់ ស្អាតហើយ នៅមិនទា ន់គ្រប់គ្រាន់ នោះទេ ស្បែកជាចំណុចទាក់ទាញបំផុតលោកអ្នកដែលមានបញ្ហាខ្មៅស្រអាប់ ប្រើផលិតផលច្រើននៅតែមិនស អាចងាកមកប្រើផលិតផលស្ពាស្បែករូបមន្តធម្មជាតិរបស់ជប៉ុនវិញម្ដង ធានាស្បែកដែលខ្មៅ មានមុន អា ច ម៍រុយ ក ន្ទួ ល រមាស់ រ លា យ បា ត់ …

Read More

អ្នកចូលចិត្តញ៉ាំទ្រលឹងទឹង មានដឹងអត់ថា វាអាច…See More

អ្នកចូលចិត្តញ៉ាំទ្រលឹងទឹង មានដឹងអត់ថា វាអាច…See More ទ្រលឹ ងទឹងមា នប្រ ភ ពចេញពី តំប ន់ អាស៊ី អាគ្នេយ៍ ជាធម្ម តាដុះនៅ ងប្រទេស ត្រូពិកនិ ងត្រូវបាន គេយកទៅប្រើប្រាស់តាំងពីស ម័យបុរាណ រហូ តដល់បច្ចុប្បន្ន។ ក្រៅពីជា អាហា រសម្រ ន់សម្រាប់ហូ បកម្សាន្ត ទ្រ លឹង ទឹងត្រូវបាន …

Read More

មិនមែនអោយតែសារាយសមុទ្រល្អទេ មើលសិន ប្រ យ័ ត្ន គ្រោះ អា ស ន្ន

មិនមែនអោយតែសារាយសមុទ្រល្អទេ មើលសិន ប្រ យ័ ត្ន គ្រោះ អា ស ន្ន កម្ពុជានាពេលបច្ចប្បន្នកំពុងតែ មានការវាយលុកពី អាហារបំប៉នប្រភេទសារាយសមុទ្រ ដោយសារតែមានការជឿជាក់ថា ប្រ ភេ ទ អាហារទាំងនោះមានប្រយោជន៍ ច្រើនទៅដល់សុខភាព។ អាហារបំប៉នប្រភេ ទ សារាយសមុទ្រកំពុងល្បីល្បាញលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក និងអ៊ីនធឺណេតផ្សេង។ តើវាពិតជាមានប្រយោជន៍ដូចគេនិយាយមែនទេ? លោកវេជ្ជបណ្ឌតិ គួច ម៉េងលី ធ្លាប់បានលើកឡើងថា អាហារសារាយសមុទ្រ (Spirulina) ដែលផ្សំឡើងពីប្រ …

Read More