ទីបំផុតវៀតណាមព្រមរើរផ្ទះបណ្ដែតទឹកចេញហើយ ….See More

ភ្នំពេញ៖ ខណៈថ្ងៃឱសាន វា ទកា ន់ តែ ជិ តមកដល់ ម្ចាស់ផ្ទះបណ្តែតទឹក ទាំងផ្ទះតូ ចទាំងផ្ទះធំ និង សំ ណង់មិនរៀបរយ តាមដងទន្លេមួ យចំនួ នបានស្ម័គ្រ ចិត្តរុះរើ ជាបណ្តើរៗហើយ នៅថ្ងៃទី ៧និងទី៨ខែ មិថុនានេះ ដើម្បី លើកកម្ព ស់សោ ភ័ណ ភាពរាជធានីភ្នំពេញ និងគុ ណភាព ទឹ …

Read More

អនុប្រធានពន្ធ នាគា សោ ក ស្ដា យមិនគួរណាសារព័ត៌មានព្យា យា ម មួលបង្កាច់លោកសោះ

អនុប្រធានពន្ធ នាគា សោ ក ស្ដា យមិនគួរណាសារព័ត៌មានព្យា យា ម មួលបង្កាច់លោកសោះ កណ្តាល៖ អនុប្រធានពន្ធនាគារខេត្តកណ្តាល លោក ហឿន វណ្ណារិទ្ធ នៅថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញលិខិ តបកស្រាយក្រោ យមាន ការផ្សា យបំ ផ្លើ ស បំភ្លៃ ថា គា ត់និ ងមិត្ត ភក្តិច្រៀ …

Read More

ប្លែកមែនឥណ្ឌា! ឥណ្ឌាផលិត ភេសជ្ជៈទឹក នោ មគោ អះ អា ងថា ក ម្ចា ត់ កូ វីដ

ប្លែកមែនឥណ្ឌា! ឥណ្ឌាផលិត ភេសជ្ជៈទឹក នោ មគោ អះ អា ងថា ក ម្ចា ត់ កូ វីដ ស្របពេលដែល ប្រទេសឥណ្ឌា នៅតែកំពុ ងរ ង ទុ ក្ខដោយសា រជំ ងឺ កូ វីដ-១៩ ប្រជាជនកំ ពុងងា កទៅរ កឱសថបុរាណ គ្រ ប់ …

Read More

វីដេអូស្ដែងៗពេលចោ រ ឆ ក់ កាបូប នារីដែ ល ស្លា ប់

វីដេអូស្ដែងៗពេល ចោ រ ឆ ក់ កាបូប នារីដែ ល ស្លា ប់ សូ មចូ ល រួ ម រំ លែ ក ទុ ក្ខ ប្អូនស្រី សុខ ជិ នគៀន នៅភូមិ សំបួរ សង្កាត់ច្បារមន ក្រុងច្បា រមន(ស្ពឺ)ដែ ល …

Read More

លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន៖ កម្ពុជាអាចនឹងឈា ន ទៅរកការបិ ទ ខ្ទ ប់ឡើងវិញ

លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន៖ កម្ពុជាអាចនឹងឈា ន ទៅរកការបិ ទ ខ្ទ ប់ឡើងវិញ មន្ត្រី ជា ន់ ខ្ព ស់ នៃក្រសួងសុខា ភិបា លបានលើ កឡើងថា ក រ ណី ឆ្លង ថ្មីនៃអ្ន កជំ ងឺកូ វីដ- ១៩ នៅ កម្ពុ ជា …

Read More

ក្រោយចា ក់ វ៉ា ក់សុំាងកូវីដ ប្រ ភេ ទ នេះ ធ្វើឱ្យមនុស្ស០៣នាក់ដា ច់ ស រសៃ ឈា. ម ខួ រ ក្បាល

ក្រោយចា ក់ វ៉ា ក់សុំាងកូវីដ ប្រ ភេ ទ នេះ ធ្វើឱ្យមនុស្ស០៣នាក់ដា ច់ ស រសៃ ឈា. ម ខួ រ ក្បាល ការចាក់វ៉ាក់សុំាងមានគុណប្រយោជន៍កា រពា រ ឆ្ល ងកូ វីដ ១៩ កម្រិ តធ្ង ន់ និង ជួយ សង្គ្រោះ …

Read More

ថៃត្អូញត្អែរ!ក្នុងមួយឆ្នាំខ្លួនផ្គត់ផ្គង់ស្រោមអនាម័យ ៧០,០០០,០០០ ស្រោមមិនគ្រប់គ្រាន់ទៀត

ថៃត្អូញត្អែរ! ការផ្គត់ផ្គង់ស្រោមអនាម័យ ៧០,០០០,០០០ ស្រោមក្នុងមួយឆ្នាំ មិនគ្រប់គ្រាន់ទៀត ថៃ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកំពុង .រួ .ម ដៃ គ្នាជាមួយដៃគូមួយចំនួនដើម្បី ជំរុ ញការប្រើ ប្រាស់ ស្រោ មអនា ម័យ ដើម្បីសម្រេ ចគោ លដៅ របស់ខ្លួ នក្នុងកា រ កា ត់ បន្ថយ អ ត្រា ឆ្ល ងមេ …

Read More